OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webové stránky martinafilipova.cz, odběrateli novinek, klienty a zájemci o produkty a služby poskytované Ing. Martinou Filipovou. 

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Tě (subjekt údajů) s Tvými právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Tvými osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si Tvé důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytuješ. Osobní údaje opečovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost v květnu 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostaneš přímo na text tohoto předpisu a najdeš tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu budu odkazovat. 

4. Obsah, který na Tebe v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžeš kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
V. Cookies
VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
VII. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VIII. Předávání dat mimo Evropskou unii
IX. Informace o Tvých právech v oblasti ochrany osobních údajů
X. Další důležité informace pro uplatnění Tvých práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžeš kontaktovat?

Ing. Martina Filipová , IČO: 033 69 099, se sídlem: Svojsíkova 1034, 563 01  Lanškroun, Česká republika

(dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mail je: filipova.martina@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 720 543 290

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi poskytneš. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách. Osobní údaje pak putují do elektronické databáze, aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů. Díky ní zajistím, že Ti ode mě následně budou chodit jen ty mailové zprávy a elektronické produkty (e-booky, online kurzy, webináře apod.), které chceš.

Kromě uvedení údajů do webových formulářů ke mně Tvoje data doputují i v případě, že je uvedeš do zřízeného uživatelského účtu na webu nebo na jiném místě v uzavřené členské sekci některého z online produktů anebo v podpůrné FB skupině. V dalších případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Tvoje data také získám, pokud se objednáš na konzultaci telefonicky, nebo osobně.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Tvůj souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Tvým souhlasem.

Údaje mi poskytuješ zásadně dobrovolně a jen v minimálním nutném rozsahu, např. v případech, kdy bych Ti bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednaný produkt nebo službu (typicky bez znalosti doručovací adresy Ti nejsem schopna poslat koupenou knihu). Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém Tě bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváš jako podnikatel), e-mail, telefonní číslo, IP adresa, cookies, informace o všech dříve objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních konzultací, fotografie z živých akcí a konzultací, kterých ses zúčastnil/la, videozáznamy z těchto akcí, případně online záznamy konzultací, auditů atd.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abycho s Tebou mohla uzavřít smlouvu a dodat Ti objednané služby nebo produkty a vést i s tím související komunikaci s Tebou, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, stát, IČ, DIČ (jen pokud objednáváš jako podnikatel), e-mail, telefonní číslo, bankovní účet, informace o objednaných a koupených produktech a službách. V případě individuálních konzultací i informace sdělené v jejich průběhu nutné k plnění smluvně dohodnutých služeb. Stejně tak informace sdělené účastníky online programů v členských sekcích a podpůrných FB skupinách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zájmu o kurzy pořádané v budoucnu, místo zájmu o konání kurzu, apod. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje zpracovávám jen v rámci poskytování služeb – k zodpovězení dotazů nebo poskytnutí dalších informací. Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. V případě individuálních konzultací jsou pro naplnění účelu konzultací tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud mi údaje pošleš e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přeješ si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebuji od Tebe souhlas k takovému zpracování.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočteš v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, stát, telefonní číslo, IČ, DIČ, bankovní účet a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Tě informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje klientů: jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy e-maily nejčastěji otevíráš. Zasílání obchodních sdělení na Tvůj mail můžeš vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání mé nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu, nebo telefonní hovor, nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáš vědět, že si další kontakt nepřeješ.
 • Abych Ti mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat Ti jen takové nabídky a informace, které Tě nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Tebe naopak přínosné, mám databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přeješ zasílání informací o novinkách, automaticky se Tvůj e-mailový kontakt zařadí do databáze jako „Zájem o novinky“. Stejně tak, když mi pošleš objednávku z webu, zařadí se Tvůj kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku Ti systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě Tvého souhlasu (a ten můžeš pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě Tvého souhlasu, pro marketingové účely

Pokud nejsi zatím mým klientem, budu Ti zasílat nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíš svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu).

Jen s Tvým souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mých služeb a produktů) údaje napsané ve Tvých referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z mnou pořádaných živých akcí.

Před tím, než mi Tvůj souhlas udělíš, Tě vždy budu informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, uděluješ jej na 5 let.

Svůj souhlas můžeš kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Tvé osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Tvého souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Cookies

A. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvuješ webovou stránku. Soubory cookie jsou široce využívány poskytovateli online služeb, protože usnadňují a urychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami, umožňují zlepšit cílení a relevanci reklam, sbírat analytická data a celkově poskytnou návštěvníkům webu lepší zážitek.

Soubory cookie nastavené webovými stránkami martinafilipova.cz se nazývají "cookies první strany". Cookies nastavené jinými stranami, než je webová stránka nebo vlastník platformy, se nazývají "cookies třetích stran". Soubory cookie třetích stran umožňují poskytovat speciální funkce, jako je například reklama, interaktivní obsah, nebo analytika. Třetí strany, které nastavují tyto cookies, mohou následně rozpoznat Tvůj počítač nebo zařízení při návštěvě dotyčné webové stránky, mobilní aplikace nebo platformy, ale i při návštěvách některých jiných webových stránek nebo mobilních aplikací.

Informace shromážděné pomocí cookies mi neumožňují identifikovat Tvé jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se mi je nerozhodneš sám/sama poskytnout.

B. Proč používáme cookies?

Používám soubory cookie prvních stran i třetích stran z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou vyžadovány z technických důvodů, aby mé webové stránky fungovaly, a označuji je jako "základní" nebo "nezbytně nutné" cookies. Jiné soubory cookie mi také umožňují sledovat a zaměřovat zájmy mých uživatelů, a to za účelem příjemnějšího používání mých webových stránek, popřípadě cílení mých reklam. Třetí strany poskytují soubory cookie prostřednictvím mých webových stránek pro účely analýzy a další účely.

C. Jaké cookies zaznamenávám?

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš, ze které stránky přicházíš a přicházíš-li díky některému z mých affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Ti můžu nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíš můk web a máš zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímám jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na mém webu navštívíš a následně na základě toho zlepšuji cílení a relevanci mých facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od Tvé poslední návštěvy webu. Pokud si nepřeješ mé reklamy na Facebooku vidět, můžeš zobrazování mých reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce "Vaše předvolby pro reklamy".

D. Koho využívám pro zpracování cookies?

 1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 2. Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

E. Jak odmítnout ukládání cookies?

Máš právo rozhodnout, zda chceš soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Předvolby cookie pro přijetí/odmítnutí cookies můžeš nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se rozhodneš soubory cookies odmítnout, můžeš stále používat moje webové stránky, ačkoli Tvůj přístup k některým funkcím a oblastem může být omezen. Jelikož přesný postup, jak můžeš soubory cookie odmítnout, se liší v závislosti na prohlížeči, který používáš, nalezneš jej v nápovědě svého prohlížeče.

Navíc většina reklamních sítí nabízí způsob, jak se vyhnout cílené reklamě. Pokud se chceš dozvědět více informací, navštiv http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Tvých osobních údajů.

VII. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a v případě zasílání fyzických produktů i smluvní přepravce. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Tvé údaje zůstaly v bezpečí. 

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • SmartSelling - aplikace pro e-mailovou komunikaci
 • Mioweb - aplikace pro tvorbu webu a správu členských sekcí
 • FAPI - aplikace pro fakturaci
 • SmartLook - aplikace pro sledování chování zákazníků na webu
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics a související analytické nástroje
 • Seznam - Sklik

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuje Ti, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

VIII. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

IX. Informace o Tvých právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Tvé osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Tě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máš právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedeš údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máš právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Tvé osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máš právo požadovat, abych omezila zpracování Tvých osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máš právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máš právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máš právo vznést námitku proti takovému zpracování, a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Tvými zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváš, že dochází k porušování Tvých práv v oblasti ochrany osobních údajů, máš právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů nalezneš přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

X. Další důležité informace pro uplatnění Tvých práv

V případě, že budeš mít další dotazy ke zpracování Tvých osobních údajů u mě, můžeš mě kontaktovat na e-mailu filipova.martina@seznam.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou poštovní adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžeš také přímo uplatnit svá práva, o kterých píšu v článku VI.

Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Tebou, Tě mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu nalezneš vždy na stránkách martinafilipova.cz.

Toto znění je účinné od 1. 1. 2024, kdy vznikly tyto webové stránky.